Niezwykła lekcja w Przelewicach

Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście –

niezwykła lekcja w Przelewicach

„ … ludzie są na ziemi po to, żeby kierować przyrodą, nadawać sens jej istnieniu.”

Conrad von Borsig


„Stare, starsze, najstarsze - gatunki reliktowe, długowieczne, endemiczne; miejsce roślin długowiecznych w mitach, wierzeniach, legendach; wartość gatunków długowiecznych i starych dla nauk przyrodniczych; specyficzne przystosowania i siedliska umożliwiające przetrwanie – zagrożenia dla osobnika długowiecznego”, tego wszystkiego i dużo więcej mogli się dowiedzieć uczniowie I B i II B liceum oraz gimnazjaliści 7 czerwca 2016 roku podczas wycieczki do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

Pani przewodnik, która oprowadzała grupę po arboretum szczególną uwagę zwracała na rośliny objęte ochroną gatunkową, zapisane w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. Mogliśmy zaobserwować wiele takich roślin min. Dawidię chińską, drzewo którego kwiat stał się symbolem ogrodu i trafił do herbu gminy Przelewice. Co bardziej spostrzegawczy obserwowali nie tylko florę ale i faunę. Wyprawa zaspokoiła nie tylko głód wiedzy ale uczestnicy mogli posilić się pieczonymi przy ognisku kiełbaskami. Organizatorkami lekcji w pięknych okolicznościach przyrody były Panie Anna Nowosielska, Elżbieta Baran i Anna Sikorska.

A. Sikorska

Jak nie czytam... jak czytam!


Dziesiątego o dziesiątej cała społeczność szkoły spotkała się w miejscu najbardziej kojarzącym się z naszą szkołą – FORUM. Uczniowie i nauczyciele ZSO postanowili obalić mit, że Polacy nie czytają książek. Każdy  przyniósł do szkoły swoją ulubioną książkę  Celem akcji  było udowodnienie, że młodzi ludzie sięgają po książki i robiąto bardzo chętnie. - Promujemy czytanie i stwarzamy swoistą modę na czytanie.


Ogólnopolska Akcja Masowego Czytania, do której przystąpili uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie, przebiegająca pod hasłem "Jak nie czytam, jak czytam", to nic innego jak  promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.  Odpowiedzialne za jej przebieg i przygotowanie były nauczycielki bibliotekarki – Anna Sikorska i Magdalena Soroka - Banasiak.

A. Sikorska

Wycieczka do muzem w Szczecinie

„Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na szukaniu nowych lądów,

 lecz na nowym spojrzeniu”

Marcel Proust


Dnia 19.05.2016 roku (czwartek) klasa III b wraz z kolegami z II Liceum Ogólnokształcącego wybrała się do nowo otwartego muzeum w Szczecinie -Centrum Dialogu Przełomy . Centrum Dialogu Przełomy opowiada o historii Szczecina po 1939 roku. Głównym założeniem muzeum jest edukować i wzmacniać poczucie tożsamości mieszkańców Pomorza Zachodniego. Jako lokalizację muzeum wybrano Plac Solidarności, przed wojną gęsto zabudowany kamienicami, dziś stanowiący otwartą przestrzeń, otoczoną przez kilka zachowanych i kilka nowych budynków. Muzeum ukryto pod posadzką placu. Pod ziemią ukryto salę ekspozycyjną.

Wystawa koncentruje się wokół kilku kluczowych momentów w dziejach miasta – od włączenia Szczecina do państwa polskiego i wysiedlenia niemieckich mieszkańców, przez strajki i demonstracje w grudniu 1970, styczniu 1971, sierpniu 1980, grudniu 1981, sierpniu 1988 roku. Wiele uwagi poświęcone zostało przełomowi 1989 roku. Na ekspozycji zobaczyć można licznie zgromadzone dokumenty, archiwalia, historyczne zapisy. Tak jak tego wymaga współczesna publiczność, ekspozycja jest interaktywna i multimedialna, jednak ma też swoją wyjątkową cechę – wiele z jej elementów zaprojektowali artyści. Zamiast zwykłych elektronicznych urządzeń, prezentujących dzieje miasta, widz historię Szczecina poznaje za pomocą instalacji artystycznych.

Uczniowie mogli na chwilę przenieść się w przeszłość i poznać trud życia codziennego w PRL. Poznali nowe pojęcia: Polska Rzeczpospolita Ludowa, gospodarka centralna, gospodarka niedoboru, przodująca rola klasy robotniczej, system monopartyjny. Dla młodzieży było to niesamowite przeżycie oraz fascynująca lekcja historii.

I.Pędziwiatr, W. Jackowska, E. Lignarska

Konkurs świetlicowy ,,Co wiesz o ekologii?”

Czy wiecie, co to jest ekologia? Znacie to słowo z lekcji biologii, słyszeliście je w radiu, telewizji, czytacie je w gazetach. Współczesny świat i rozwój cywilizacji niesie ze sobą wiele zagrożeń środowiskowych. Związane są one z rozwojem przemysłu, wyczerpywaniem się złóż surowców naturalnych, konsumpcyjnym stylem życia. Zapobieganie tym zagrożeniom może być realizowane poprzez kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży, za których pośrednictwem będzie następowała zmiana stylu życia.

Zorganizowałam i przeprowadziłam konkurs pt.,,Co wiesz o ekologii?”, którego celem było uświadomienie młodzieży wpływu codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabawy na stan środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą ,,Jestem odpowiedzialny za siebie
i środowisko, w którym żyję”.

Oto zwycięzcy:

I miejsce Sandra Klonowska

II miejsce Nikola Dygorda

III miejsce Sandra Kalińska, Casandra Singer

Pozostali uczestnicy konkursu: Adrian Kwiatkowski, Klaudia Raczyńska, Klaudia Dobosz, Piotr Saja, Filip Błaszczyk, Bartłomiej Urbańczyk, Daria Weiss.

Wszystkim uczestnikom gratuluję i dziękuję za udział w konkursie.

wychowawca świetlicy

Edyta Wieczorek