Ekologicznie zakręceni?


Tradycją Gimnazjum nr 2 wpisaną w tydzień działań ekologicznych towarzyszących EKOFILM-owi stał się konkurs „Ekozabawy językowe”, który od 12 lat przyciąga do naszej szkoły gimnazjalistów z całego miasta.

8 maja 2018 r. w ZSO odbyło się kolejne spotkanie językowych ekomaniaków. Wzięło w nim udział pięć grup z trzech nowogardzkich gimnazjów. Pasjonaci ekologii i języka polskiego zmierzyli się w ośmiu konkurencjach, które związane były z fauną i florą ukrytą w polskiej frazeologii.

Dwa z zaproponowanych zadań wymagały wcześniejszego przygotowania,  ale zarówno piosenki ekologiczne stworzone przez uczniów, jak i stroje z surowców wtórnych, zyskały uznanie jury i duży aplauz wszystkich uczestników, a obie konkurencje określono mianem nietuzinkowych, bowiem uczniowie wykazali się niezwykłą pomysłowością i kreatywnością, a także znajomością najnowszych modowych trendów.  

Konkurs przebiegał w miłej i humorystycznej atmosferze, która zachęciła uczestników do dalszego działania na rzecz ochrony środowiska, a organizatorki – Pani Anna Nowosielska i Pani Anna Bitenc  po raz kolejny utwierdziły się w przekonaniu, że nauka przez zabawę przynosi najwięcej korzyści i integruje młodzież.

Czy uczniowie biorący udział w naszym konkursie są ekologicznie zakręceni, czy raczej artystycznie, przekonajcie się sami, oglądając galerię zdjęć z tego niecodziennego wydarzenia.

Zwycięskiej drużynie – gimnazjalistom za Szkoły Podstawowej nr 1 - serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę.

Organizatorki

KONKURS WIEDZY O ZIEMI NOWOGARDZKIEJ

 

KONKURS WIEDZY O ZIEMI NOWOGARDZKIEJ - "NOWOGARD - Przeszłość i Teraźniejszość"

 

3 maja br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie odbyła się XXII edycja konkursu wiedzy o Ziemi Nowogardzkiej "NOWOGARD - Przeszłość i Teraźniejszość".

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o historii Nowogardu i Gminy Nowogard oraz rozbudzenie zainteresowania współczesnymi problemami społeczno- gospodarczymi Ziemi Nowogardzkiej.

Do konkursu przystąpiło 26 uczniów ze szkół podstawowych oraz 14 z gimnazjów.

Gimnazjum nr 2 reprezentowały uczennice klas III: Sara Olkowska Paula Kolibska, Kaja Kowalska, które przeszły do II etapu oraz dwie uczennice klas II.

W kategorii gimnazjum:

I miejsce zajęła Sara Olkowska, Gimnazjum nr 2

II miejsce zajął Hubert Jasiński , Oddziały Gimnazjalne przy SP 4

III miejsce zajął Paweł Sikora, Oddziały Gimnazjalne przy SP 1

 

Laureaci konkursu zostali wyróżnieni pamiątkowymi dyplomami oraz otrzymali atrakcyjne nagrody.

 

Edyta Bosiacka

II Międzyszkolnej Grze Ulicznej „Tropiciele Historii”


„Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens,

jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy.”

Paulo Coelho

7 czerwca dwie grupy złożone z uczniów klas drugich M. Kiryk , M. Buriak, N. Krzysztoszek, W. Baran, H. Nowak, M. Gnych, K. Porada oraz P. Żelazowski reprezentowały Gimnazjum nr 2 w II Międzyszkolnej Grze Ulicznej „Tropiciele Historii”. Do rywalizacji przystąpiło pięć grup gimnazjalistów naszej Gminy.

Cele gry:

- propagowanie wiedzy historycznej

- wyrabianie w uczniach nawyku dociekliwości poznawczej

- rozwijanie zainteresowania uczniów historią regionu.

Zadaniem uczestników było poruszanie się pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi znajdującymi się na terenie Nowogardu oraz wykonywanie następujących po sobie zadań związanych z historią miasta. Za każde wykonane zdanie grupa otrzymywała punkty, których liczba była zależna od stopnia poprawności lub czasu jego realizacji.

I miejsce Gimnazjum nr 1

II miejsce Gimnazjum nr 3

III miejsce Gimnazjum nr 2 w składzie N. Krzysztoszek, W. Baran, H. Nowak, M. Gnych

IV miejsce Gimnazjum nr 2 w składzie M. Kiryk, M. Buriak, K. Porada, P. Żelazowski

Wszystkim uczestnikom bardzo gratulujemy i z niecierpliwością czekami na kolejną edycję gry ulicznej „Tropiciele historii”.

I.Pędziwiatr, M. Banasiak

Konkurs Wiedzy o Kulturze Świata Antycznego 2018


„Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć.”

Demostenes

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie po raz piąty brali udział w konkursie  „Wiedzy o Kulturze Świata Antycznego” dla szkół gimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego. Konkurs odbył się pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Kuriera Szczecińskiego w ramach projektu edukacyjnego Akademia Antyczna.

Konkurs był dwuetapowy. I etap odbył się w szkole, każdy uczestnik musiał odpowiedzieć na 20 pytań testowych oraz przygotować dwie prace plastyczne z wykorzystaniem złotego środka. Najlepsza trójka Maja Buriak kl. IIB, Michalina Kiryk IIB i Kacper Porada kl. IID osiągnęła wystarczającą ilość punktów umożliwiając sobie tym samym udział w II etapie konkursu. Sukces bardzo nas ucieszył gdyż do drugiego etapu dostało się dziewiętnastu uczestników w tym nasi reprezentanci.

II etap odbył się 22 marca 2018 roku w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie. Etap był złożony i znacznie trudniejszy. Ten etap składał się z dwóch części.

 W pierwszej części uczestnicy rozwiązywali test wyboru w którym musieli wykazać się  wiedzą z zakresu historii sztuki. W drugiej części ustnej wszyscy zmagali się z pytaniami z zakresu mitów oraz interpretacji tekstów źródłowych. Z pośród naszych reprezentantów najlepszy wynik uzyskał Kacper Porada zajmując 12 miejsce. Pozostali uczestnicy, również zajęli wysokie miejsca. Serdecznie granulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 I. Pędziwiatr