Halloween 2017


Przeciwnicy halloweenowych przebieranek często powtarzają, że to święto jest odległe naszej kulturze. Okazuje się jednak, że jeśli przyjrzymy się starym wierzeniom pod różnymi szerokościami geograficznymi, to bratanie się z duchami na przełomie października
i listopada nie jest wymysłem amerykańskich speców od marketingu.

Przełom października i listopada był w różnych kulturach kojarzony z końcem zbiorów, gromadzeniem zapasów na zimę, końcem okresu letniego, przygotowywaniem się na zimne dni. Wierzono także, że w tym czasie siły dobra ścierają się z siłami mroku, a granica między światem żywych a umarłych zanika.

Słowiańskie Dziady obchodzono nawet sześć razy w roku. W Polsce najważniejsze były uroczystości na początku maja oraz w noc z 31 października i 1 listopada. Wierzono, że wtedy duchy przodków przychodziły odwiedzić swoich bliskich i domostwa. Tacy goście mieli zapewnić dostatek i obfite zbiory, dlatego dusze były bardzo ciepło witane, a na ich cześć wyprawiano zakrapiane uczty. Trunki i jedzenie lądowały na ziemi, tak aby Dziady mogły się napoić i najeść. Po ulicach błąkali się włóczędzy, którzy także byli częstowani, ponieważ wierzono, że są oni łącznikami między śmiertelnikami a zaświatami.

My oczywiście, w zjawy i upiory nie wierzymy, ale wykorzystaliśmy poniedziałkową długą przerwę na „wskrzeszenie ducha kreatywności” naszych kolegów, którzy przystąpili do klasowej rywalizacji na Upiorny Makijaż. W błyskawicznym tempie powstały zadziwiające dzieła sztuki charakteryzatorskiej. Podczas zabawy z pewnością rozwijana była umiejętność pracy zespołowej, ciekawość poznawcza, kreatywność, gotowość do podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

Jury (Samorząd Uczniowski ) stanęło przed nie lada wyzwaniem aby wyłonić zwycięzców.

Wszystkim gratulujemy pomysłu i kreatywności !

Samorząd Uczniowski

Izabella Pędziwiatr

Konkurs świetlicowy ,,Ekologia na wesoło”

Świetlica szkolna jest jedną z najpopularniejszych form opieki nad dzieckiem. Oprócz funkcji  opiekuńczej pełni ważną rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły. W związku z tym
w świetlicy szkolnej odbył się konkurs ,,Ekologia na wesoło”. Nadrzędnymi celami konkursu było pogłębienie wiedzy ekologicznej, kształtowanie postaw ekologicznych, rozwijanie zainteresowań ekologicznych uczniów i wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji.

Miejsce I Izabela Bojanowicz , Sara Olkowska kl. III a

Miejsce II Amelia Labocha, Kinga Gadzalińska, Wiktoria Kubiak kl. III a, Wiktoria Pabisiak
kl. III b, Wiktoria Sosnowska kl. III d, Dorota Czaprowska kl. II a

Miejsce III Amelia Pabisiak kl. III b, Amelia Powirska kl. II c, Laura Rudawska kl. II e

Pozostali uczestnicy konkursu: Bartosz Horbacz, Klaudia Jeż, Wiktoria Maślak kl. III a, Nikola Hendel kl. III d, Nikola Tylkowska, Karolina Sosnowska kl. II c, Dominika Adydant kl. II e.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali punkty dodatnie z zachowania, a zwycięzcy pamiątkowe dyplomy. Wszystkim serdecznie gratuluję!!!

wychowawcy świetlicy

Edyta Wieczorek

Interdyscyplinarna Konferencja Samorządów Uczniowskich


Zostawić ślad …

W dniach 4-6.10.2017 r. w V LO im. Adama Asnyka w Szczecinie odbyła się po raz drugi „ Xu- Interdyscyplinarna Konferencja Samorządów Uczniowskich”. My też tam byliśmy. Gimnazjum nr 2 reprezentowali Saja Aleksandra, Kałużka Patryk oraz Filip Gadzaliński. Reprezentantkami II Liceum Ogólnokształcącego były Leśniewska Ada, Gargulińska Hanna, Gargulińska Weronika, Soszka Julia, Torun Daria oraz Gil Oliwia.


Konferencją Xu 2017 zainteresowały się szkoły z całej Polski oraz miejscowe media. V LO gościło podczas konferencji uczniów m.in. z Łodzi, Poznania, Kalisza.

http://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/zmieniaja-szkole-na-lepsze/

W tym roku organizatorzy postawili przed uczestnikami konferencji dwa zadania do zrealizowani :

  • „Opracuj sposób na możliwie najbardziej efektywny i sprawiedliwy wybór składu samorządu uczniowskiego”.
  • „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Jak nawiązać, usprawnić i wykorzystać współpracę międzyszkolną? Uwzględnij zarówno działania stałe jak
    i inicjatywy podejmowane jednorazowo.

Pierwszego dnia odbyła się  integracja uczestników w poszczególnych grupach. Najlepszą integracją jest współpraca o czym dobrze wiedzieli organizatorzy Xu. Wyszliśmy ze szkoły stając się jednocześnie uczestnikami gry ulicznej „Szczecin Variété” punktem docelowym stał się budynek Wydziału Filologii Uniwersytetu Szczecińskiego tam po krótkim odpoczynku nastąpiła praca w sekcjach nad pierwszym tematem konferencji.

Drugiego dnia uczestniczyliśmy w ciekawych wykładach m.in. „Wystąpienia publiczne” przeprowadzone w formie warsztatów przez dr hab. Adriannę Seniów  oraz „Wizyrunek mediów” wykład interaktywny dr Agnieszki Szlachty. Po wykładach wróciliśmy do dalszej pracy w sekcjach.

Ostatni dzień był bardzo emocjonujący ponieważ wszyscy czekali na wyniki który  team wygrał. Miło nam poinformować, że Team Drzazga , który wygrał i został nagrodzony certyfikatem za najbardziej innowacyjny projekt w dziedzinie samorządności szkolnej podczas Xu 2017 ma również akcent naszej społeczności uczniowskiej uczestnikiem tego teamu była przedstawicielka naszego Liceum Hanna Gargulińska. Gratulujemy !

 

Przejmij inicjatywę !

 

                                                   Samorząd Uczniowski Gimnazjum i Liceum

Opiekunowie:

Izabella Pędziwiatr, Marek Dobrowolski

 

Konkurs świetlicowy ,,wiedzy o sporcie"

W świetlicy szkolnej odbył się konkurs wiedzy o sporcie, w którym udział wzięli uczniowie klas III gimnazjum. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy na temat wybranych dyscyplin, zapoznanie
z historią polskiego i międzynarodowego sportu oraz utrwalenie podstawowych przepisów i zasad gry.

Zadania konkursowe składały się z testu wiedzy zawierającego 51 pytań.

Oto zwycięzcy:

I miejsce Bartosz Horbacz kl. III a

II miejsce Kacper Torzewski kl. III d

III miejsce Radosław Ciechanowski kl. III a

W nagrodę zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy pamiątkowe i punkty dodatnie
z zachowania. Gratulacje!

wychowawca świetlicy

Edyta Wieczorek