Wizyta funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Nowogardzie

8 listopada 2018 r. uczniowie gimnazjum mieli okazje uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Nowogardzie – kpt. Jacka Pędziszczaka -  kierownika działu penitencjarnego i szer. Małgorzatę Martyniuk - młodszego wychowawcę.

Pierwsza część spotkania służyła zajęciom w ramach orientacji zawodowej. Gimnazjaliści zapoznali się ze specyfiką pracy funkcjonariusza oddziału penitencjarnego oraz wysłuchali ciekawego wykładu        o historii nowogardzkiego więzienia, które powstało na bazie dawnego zamku rodu von Eberstein.

Druga lekcja miała charakter wychowawczy. Uczniowie zostali zapoznani z warunkami odbywania kary,  a  po obejrzeniu filmów profilaktycznych, także z życiorysami tych, którzy trafili do więzienia. Dramatyczne świadectwa skazanych wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestników spotkania    i mogły stanowić przestrogę przed podejmowaniem w życiu złych decyzji.

Zajęcia wzbudziły wśród uczniów wiele emocji i były dla nich doskonałą lekcją odpowiedzialności.

Emilia Wierzbicka

Święto Niepodległości 2018

11.11.2018 roku świętowaliśmy 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Nasi uczniowie godnie reprezentowali Gimnazjum nr 2 na oficjalnych obchodach, które odbyły się na Placu Wolności.

Uroczystość rozpoczęła się hymnem oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem Kombatantów RP.

I. Szymańska

Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym,
aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
z niej się wyłaniam... gdy myślę Ojczyzna - by zamknąć ją w sobie jak skarb.
Pytam wciąż, jak ją pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia.

Karol Wojtyła „Myśląc Ojczyzna", Kraków 1974 r.


„Myśląc Ojczyzna…” to myśl przewodnia Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej, którego finał odbył się 8listopada 2018r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie. Celem konkursu było pielęgnowanie postaw patriotycznych, popularyzacja poezji opiewającej piękno naszej Ojczyzny, upowszechnianie kultury języka wśród młodzieży, popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań  poezją patriotyczną i promocja talentów.Młodzi recytatorzy zaprezentowali wysoki poziom interpretacji wierszy. Organizatorów cieszy, że zgłosiła się tak liczna grupawykonawców. Oznacza to, że uczniowie interesują się poezją i ważne są dla nich takie wartości, jak patriotyzm.

Do rywalizacji zgłosiło się 21 uczestników z nowogardzkich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz reprezentanci ze Szkoły Podstawowej w Dobrej. Młodzież recytowała utwory m.in. Mickiewicza, Baczyńskiego, Miłosza, Norwida, Tuwima, Hemara,Różewicza, Szymborskiej
i Broniewskiego.Laureatami w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów zostali: Maria Szczepańska ze Szkoły Podstawowej w Dobrej, Małgorzata Pertkiewicz Gimnazjum nr 2
w Nowogardzie, Agata Marczuk ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, Angelika Sikora ze Szkoły Podstawowej nr1 w Nowogardzie; w kategorii licea: Jakub Kazuba, Wiktoria Pawłowska, EwaSoroka. Ich wykonanie oceniało jury w składzie: Elżbieta Tarczykowska, Kazimiera Krusińska, Edyta Wieczorek.Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a laureaci nagrody książkowe.Atmosferę doniosłości wydarzenia, które wpisane zostało w gminny projekt „Niepodległa”, podkreślały pieśni patriotyczne wykonane przez Maję Tębłowską
i uczennice 2 LO.Serdeczna i przyjacielska atmosfera podczas spotkania były pięknym dopełnieniem uroczystościMam nadzieję, że za rok spotkamy się ponownie,  aby dzielić się poznaną, piękną poezją.

                                                                                  Organizatorki:
                                                                                  Anna Nowosielska i Anna Sikorska

 

 

Kochani nauczyciele...

Kochani Nauczyciele, bądźcie wciąż z nami!
Czy jesteśmy duzi czy jeszcze mali.
Życzymy Wam, aby wasza praca była jak ten balonik.  
„Napompuj świeżego powietrza, a od razu stanie się lżejsza”.


 

Samorządu Uczniowski