Konkurs świetlicowy ,,Ekologia na wesoło”

Świetlica szkolna jest jedną z najpopularniejszych form opieki nad dzieckiem. Oprócz funkcji  opiekuńczej pełni ważną rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły. W związku z tym
w świetlicy szkolnej odbył się konkurs ,,Ekologia na wesoło”. Nadrzędnymi celami konkursu było pogłębienie wiedzy ekologicznej, kształtowanie postaw ekologicznych, rozwijanie zainteresowań ekologicznych uczniów i wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji.

Miejsce I Izabela Bojanowicz , Sara Olkowska kl. III a

Miejsce II Amelia Labocha, Kinga Gadzalińska, Wiktoria Kubiak kl. III a, Wiktoria Pabisiak
kl. III b, Wiktoria Sosnowska kl. III d, Dorota Czaprowska kl. II a

Miejsce III Amelia Pabisiak kl. III b, Amelia Powirska kl. II c, Laura Rudawska kl. II e

Pozostali uczestnicy konkursu: Bartosz Horbacz, Klaudia Jeż, Wiktoria Maślak kl. III a, Nikola Hendel kl. III d, Nikola Tylkowska, Karolina Sosnowska kl. II c, Dominika Adydant kl. II e.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali punkty dodatnie z zachowania, a zwycięzcy pamiątkowe dyplomy. Wszystkim serdecznie gratuluję!!!

wychowawcy świetlicy

Edyta Wieczorek

Interdyscyplinarna Konferencja Samorządów Uczniowskich


Zostawić ślad …

W dniach 4-6.10.2017 r. w V LO im. Adama Asnyka w Szczecinie odbyła się po raz drugi „ Xu- Interdyscyplinarna Konferencja Samorządów Uczniowskich”. My też tam byliśmy. Gimnazjum nr 2 reprezentowali Saja Aleksandra, Kałużka Patryk oraz Filip Gadzaliński. Reprezentantkami II Liceum Ogólnokształcącego były Leśniewska Ada, Gargulińska Hanna, Gargulińska Weronika, Soszka Julia, Torun Daria oraz Gil Oliwia.


Konferencją Xu 2017 zainteresowały się szkoły z całej Polski oraz miejscowe media. V LO gościło podczas konferencji uczniów m.in. z Łodzi, Poznania, Kalisza.

http://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/zmieniaja-szkole-na-lepsze/

W tym roku organizatorzy postawili przed uczestnikami konferencji dwa zadania do zrealizowani :

  • „Opracuj sposób na możliwie najbardziej efektywny i sprawiedliwy wybór składu samorządu uczniowskiego”.
  • „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Jak nawiązać, usprawnić i wykorzystać współpracę międzyszkolną? Uwzględnij zarówno działania stałe jak
    i inicjatywy podejmowane jednorazowo.

Pierwszego dnia odbyła się  integracja uczestników w poszczególnych grupach. Najlepszą integracją jest współpraca o czym dobrze wiedzieli organizatorzy Xu. Wyszliśmy ze szkoły stając się jednocześnie uczestnikami gry ulicznej „Szczecin Variété” punktem docelowym stał się budynek Wydziału Filologii Uniwersytetu Szczecińskiego tam po krótkim odpoczynku nastąpiła praca w sekcjach nad pierwszym tematem konferencji.

Drugiego dnia uczestniczyliśmy w ciekawych wykładach m.in. „Wystąpienia publiczne” przeprowadzone w formie warsztatów przez dr hab. Adriannę Seniów  oraz „Wizyrunek mediów” wykład interaktywny dr Agnieszki Szlachty. Po wykładach wróciliśmy do dalszej pracy w sekcjach.

Ostatni dzień był bardzo emocjonujący ponieważ wszyscy czekali na wyniki który  team wygrał. Miło nam poinformować, że Team Drzazga , który wygrał i został nagrodzony certyfikatem za najbardziej innowacyjny projekt w dziedzinie samorządności szkolnej podczas Xu 2017 ma również akcent naszej społeczności uczniowskiej uczestnikiem tego teamu była przedstawicielka naszego Liceum Hanna Gargulińska. Gratulujemy !

 

Przejmij inicjatywę !

 

                                                   Samorząd Uczniowski Gimnazjum i Liceum

Opiekunowie:

Izabella Pędziwiatr, Marek Dobrowolski

 

Konkurs świetlicowy ,,wiedzy o sporcie"

W świetlicy szkolnej odbył się konkurs wiedzy o sporcie, w którym udział wzięli uczniowie klas III gimnazjum. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy na temat wybranych dyscyplin, zapoznanie
z historią polskiego i międzynarodowego sportu oraz utrwalenie podstawowych przepisów i zasad gry.

Zadania konkursowe składały się z testu wiedzy zawierającego 51 pytań.

Oto zwycięzcy:

I miejsce Bartosz Horbacz kl. III a

II miejsce Kacper Torzewski kl. III d

III miejsce Radosław Ciechanowski kl. III a

W nagrodę zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy pamiątkowe i punkty dodatnie
z zachowania. Gratulacje!

wychowawca świetlicy

Edyta Wieczorek

UCZNIOWIE DZIĘKUJĄ POWSTAŃCOM


UCZNIOWIE DZIĘKUJĄ POWSTAŃCOM. AKCJA "BohaterON - WŁĄCZ HISTORIĘ.

"BohaterON" to ogólnopolski projekt patriotyczny, którego celem jest upamiętnienie i uhonorowanie żyjących uczestników Powstania Warszawskiego.

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w tej zaszczytnej akcji. Wykazali się postawą patriotyczną, wysyłając podziękowania tym, którzy walczyli o wolną Polskę.

 

E. Bosiacka