Konkurs świetlicowy ,,Ekologia na wesoło”

Świetlica szkolna jest jedną z najpopularniejszych form opieki nad dzieckiem. Oprócz funkcji  opiekuńczej pełni ważną rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły. W związku z tym
w świetlicy szkolnej odbył się konkurs ,,Ekologia na wesoło”. Nadrzędnymi celami konkursu było pogłębienie wiedzy ekologicznej, kształtowanie postaw ekologicznych, rozwijanie zainteresowań ekologicznych uczniów i wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji.

Miejsce I Izabela Bojanowicz , Sara Olkowska kl. III a

Miejsce II Amelia Labocha, Kinga Gadzalińska, Wiktoria Kubiak kl. III a, Wiktoria Pabisiak
kl. III b, Wiktoria Sosnowska kl. III d, Dorota Czaprowska kl. II a

Miejsce III Amelia Pabisiak kl. III b, Amelia Powirska kl. II c, Laura Rudawska kl. II e

Pozostali uczestnicy konkursu: Bartosz Horbacz, Klaudia Jeż, Wiktoria Maślak kl. III a, Nikola Hendel kl. III d, Nikola Tylkowska, Karolina Sosnowska kl. II c, Dominika Adydant kl. II e.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali punkty dodatnie z zachowania, a zwycięzcy pamiątkowe dyplomy. Wszystkim serdecznie gratuluję!!!

wychowawcy świetlicy

Edyta Wieczorek