II Międzyszkolnej Grze Ulicznej „Tropiciele Historii”


„Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens,

jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy.”

Paulo Coelho

7 czerwca dwie grupy złożone z uczniów klas drugich M. Kiryk , M. Buriak, N. Krzysztoszek, W. Baran, H. Nowak, M. Gnych, K. Porada oraz P. Żelazowski reprezentowały Gimnazjum nr 2 w II Międzyszkolnej Grze Ulicznej „Tropiciele Historii”. Do rywalizacji przystąpiło pięć grup gimnazjalistów naszej Gminy.

Cele gry:

- propagowanie wiedzy historycznej

- wyrabianie w uczniach nawyku dociekliwości poznawczej

- rozwijanie zainteresowania uczniów historią regionu.

Zadaniem uczestników było poruszanie się pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi znajdującymi się na terenie Nowogardu oraz wykonywanie następujących po sobie zadań związanych z historią miasta. Za każde wykonane zdanie grupa otrzymywała punkty, których liczba była zależna od stopnia poprawności lub czasu jego realizacji.

I miejsce Gimnazjum nr 1

II miejsce Gimnazjum nr 3

III miejsce Gimnazjum nr 2 w składzie N. Krzysztoszek, W. Baran, H. Nowak, M. Gnych

IV miejsce Gimnazjum nr 2 w składzie M. Kiryk, M. Buriak, K. Porada, P. Żelazowski

Wszystkim uczestnikom bardzo gratulujemy i z niecierpliwością czekami na kolejną edycję gry ulicznej „Tropiciele historii”.

I.Pędziwiatr, M. Banasiak