Zakończenie roku szkolny 2017/2018


„Lato, lato, lato czeka

Razem z latem czeka rzeka

Razem z rzeką czeka las…”

 

22 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018. Tego dnia wszystkim dopisywał humor -czuliśmy już wakacje. Po odśpiewaniu hymnu głos zabrał pan dyrektor Leszek Becela w kilku słowach podsumował miniony rok szkolny jednocześnie życzył wspaniałych wakacji a przede wszystkim bezpiecznych.

Na uroczystym apelu wiceburmistrz Pan Krzysztof Kolibski w imieniu burmistrza Roberta Czapli wręczył uczennicom Malwinie Oślizło oraz Izabeli Bojanowicz nagrodę „Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej”.  


Rada Rodziców w tym roku szkolnym postanowiła przyznać stypendium uczennicom za godne reprezentowanie szkoły i gminy. Stypendia otrzymały: Sara Olkowska oraz Nikola Wielowska.

Były też smutne chwile młodsza część społeczności uczniowskiej pożegnała uczniów klas trzecich. Pan dyrektor wraz z wychowawcami wręczył najlepszym uczniom świadectwa
z wyróżnieniem, a także nagrody za udział w konkursach.

Nauczyciele wychowania fizycznego podziękowali uczniom za reprezentowanie szkoły i osiągnięcie wysokich wyników w zawodach sportowych. Samorząd Uczniowski nagrodził osoby najbardziej angażujące się w życie szkoły.  Nagrody wręczyła pani Izabella Pędziwiatr opiekun SU. Po części oficjalnej wszyscy udali się wraz z wychowawcami do swoich klas.

I. Pędziwiatr