Interdyscyplinarna Konferencja Samorządów Uczniowskich

W dniach 24-26.10. 2018 r. w V LO im. Adama Asnyka w Szczecinie odbyła się po raz trzeci „ Xu- Interdyscyplinarna Konferencja Samorządów Uczniowskich”. My też tam byliśmy. Gimnazjum nr 2 reprezentowali Saja Aleksandra, Kiryk Michalina, Pertkiewicz Małgorzata oraz Filip Gadzaliński. Reprezentanci  II Liceum Ogólnokształcącego Soszka Julia, Paś Julita oraz Jankowiak Marcel.

W tym roku organizatorzy postawili przed uczestnikami konferencji jedno zadanie do zrealizowani . Uczestnicy mieli opracować projekt o motywie ekologicznym, który można wdrożyć w szkołach.

Pierwszego dnia odbyła się  integracja uczestników w poszczególnych grupach. Najlepszą integracją jest współpraca o czym dobrze wiedzieli organizatorzy Xu. Wyszliśmy ze szkoły stając się jednocześnie uczestnikami gry ulicznej „Szczecin Variété” punktem docelowym stał się budynek Wydziału Filologii Uniwersytetu Szczecińskiego tam po krótkim odpoczynku nastąpiła praca w sekcjach nad pierwszym tematem konferencji.

Drugiego dnia uczestniczyliśmy w ciekawych warsztatach m.in.” Teksty medialne-zasady skutecznej komunikacji” warsztat ten prowadziła Dr Agnieszka Szlachta adiunkt w Zakładzie Mediów i Komunikowania na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, „No waste!” ten warsztat był prowadzony przez dwie wolontariuszki „Erasmus+”, „Creative Writing” zajęcia prowadził Dr Andrew Tomlinson oraz „Młodzież w samorządzie” ten warsztat prowadzili przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta. Po wykładach wróciliśmy do dalszej pracy w sekcjach.

Ostatni dzień był bardzo emocjonujący ponieważ wszyscy czekali na wyniki który team wygrał. Swoje projekty wszystkie grupy przedstawiły w Sejmiku Zachodniopomorskim. 

 

Przejmij inicjatywę !

 

                                                   Samorząd Uczniowski Gimnazjum i Liceum

Opiekunowie:

Izabella Pędziwiatr, Marek Dobrowolski