Wizyta funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Nowogardzie

8 listopada 2018 r. uczniowie gimnazjum mieli okazje uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Nowogardzie – kpt. Jacka Pędziszczaka -  kierownika działu penitencjarnego i szer. Małgorzatę Martyniuk - młodszego wychowawcę.

Pierwsza część spotkania służyła zajęciom w ramach orientacji zawodowej. Gimnazjaliści zapoznali się ze specyfiką pracy funkcjonariusza oddziału penitencjarnego oraz wysłuchali ciekawego wykładu        o historii nowogardzkiego więzienia, które powstało na bazie dawnego zamku rodu von Eberstein.

Druga lekcja miała charakter wychowawczy. Uczniowie zostali zapoznani z warunkami odbywania kary,  a  po obejrzeniu filmów profilaktycznych, także z życiorysami tych, którzy trafili do więzienia. Dramatyczne świadectwa skazanych wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestników spotkania    i mogły stanowić przestrogę przed podejmowaniem w życiu złych decyzji.

Zajęcia wzbudziły wśród uczniów wiele emocji i były dla nich doskonałą lekcją odpowiedzialności.

Emilia Wierzbicka