„Nałóg – przegrane życie”

Ponieważ profilaktyka to podstawa 23 stycznia uczniowie klasy 3e uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych pt: „ Nałóg – przegrane życie” prowadzonych przez psychologa z Centrum Edukacji i Profilaktyki „DIALOG”.

Nałóg to kompleksowy problem, który sieje spustoszenie nie tylko w zdrowiu mentalnym czy fizycznym, ale kładzie się także cieniem na rodzinie i środowisku społecznym. Jest wiele fałszywych naleciałości pokrywających powłokę nałogu. Prezentowany warsztat formułował pojęcie uzależnienia, wskazywał na konieczność dbania o własne zdrowie, ale przede wszystkim uświadamiał zagrożenia związane z sięganiem po substancje psychoaktywne. Jego zadaniem była też umiejętność wypracowania strategii obronnych.

Obok wprowadzenia pojęcia uzależnienia, prowadząca zajęcia mówiła o konsekwencjach uzależnień w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej, o przyczynach sięgania po używki, czy ukazaniu strat, jakie ponosi osoba uzależniona. Najważniejsze były jednak naturalne sposoby radzenia sobie z trudnościami, które to każdy uczeń może bez problemu w sobie odnaleźć.

Katarzyna Wasyluk