Wspominki za zmarłych


Listopadowa pamięć o Tych co po tamtej stronie…

W ostatnim tygodniu listopada na zakończenie modlitw  za zmarłych w dniu 28 listopada 2018 r. uczniowie liceum i gimnazjum zaprezentowali po Mszy Św. wieczornej poetycko – muzyczne wypominki za zmarłych, którzy odeszli z tej parafii w minionym roku.

Pamięć o zmarłych jest żywą potrzebą w ludziach co dało się zauważyć na tym modlitewnym spotkaniu. Każdy kto chciał mógł zapalić znicz modlitwy - pamięci i postawić przed palącym się paschałem, symbolem Jezusa Zmartwychwstałego z nadzieją wspólnego spotkania się.

S. Mirona