Harmonogram zebrań z rodzicami 2017/2018

 

1)

20 września 2017       godz. 16.30    Zebranie informacyjne – klasy III


2)

4 października 2017    godz. 16.30    Zebranie informacyjne


3)

15 listopada 2017       godz. 16.30    Zebranie informacyjne


4)

13 grudnia 2017         godz. 16.30    Zebranie otwarte, propozycje ocen na I półrocze


5)

7 lutego 2018             godz. 16.30    Zebranie podsumowujące wyniki z I półrocza


6)

11 kwietnia 2018        godz. 16.30    Zebranie informacyjne


7)

23 maja 2018              godz. 16.30    Zebranie otwarte, propozycje ocen końcoworocznych