Jasełka


Dla całej społeczności szkolnej zostało przygotowane przedstawienie jasełkowe Pt. „  Droga do Betlejem…”. Uczniowie trzecich klas gimnazjum zaangażowali wszystkie swoje siły by przyswoić dość długie kwestie swoich ról.

Przedstawienie choć wydawało się radosne i wesołe miało na celu odpowiedzenie sobie na pytania : jak dziś przeżywamy święta? czy po Bożemu? Czy wiemy, gdzie leży istota tych świąt? Czy może interesuje już nas tylko otoczka jaką proponuje nam świat?  Jasełka stały się swoisty rachunkiem sumienia przedświątecznym czasie.

s. Mirona

Wspominki za zmarłych


Listopadowa pamięć o Tych co po tamtej stronie…

W ostatnim tygodniu listopada na zakończenie modlitw  za zmarłych w dniu 28 listopada 2018 r. uczniowie liceum i gimnazjum zaprezentowali po Mszy Św. wieczornej poetycko – muzyczne wypominki za zmarłych, którzy odeszli z tej parafii w minionym roku.

Pamięć o zmarłych jest żywą potrzebą w ludziach co dało się zauważyć na tym modlitewnym spotkaniu. Każdy kto chciał mógł zapalić znicz modlitwy - pamięci i postawić przed palącym się paschałem, symbolem Jezusa Zmartwychwstałego z nadzieją wspólnego spotkania się.

S. Mirona

Trzebiatowska Cecyliada

Maja Tębłowska, 24 listopada 2018 r. wzięła udział w ogólnopolskim festiwalu piosenki religijnej -  „Trzebiatowska Cecylia”, wykonując piękną pieśń pt. „ Modlitwa Obozowa”. Poziom konkursu był bardzo wysoki i sam udział w nim był – dostanie się do finału – wyróżnieniem. Gratulujemy Maju!

S. Mirona

Wizyta funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Nowogardzie

8 listopada 2018 r. uczniowie gimnazjum mieli okazje uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Nowogardzie – kpt. Jacka Pędziszczaka -  kierownika działu penitencjarnego i szer. Małgorzatę Martyniuk - młodszego wychowawcę.

Pierwsza część spotkania służyła zajęciom w ramach orientacji zawodowej. Gimnazjaliści zapoznali się ze specyfiką pracy funkcjonariusza oddziału penitencjarnego oraz wysłuchali ciekawego wykładu        o historii nowogardzkiego więzienia, które powstało na bazie dawnego zamku rodu von Eberstein.

Druga lekcja miała charakter wychowawczy. Uczniowie zostali zapoznani z warunkami odbywania kary,  a  po obejrzeniu filmów profilaktycznych, także z życiorysami tych, którzy trafili do więzienia. Dramatyczne świadectwa skazanych wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestników spotkania    i mogły stanowić przestrogę przed podejmowaniem w życiu złych decyzji.

Zajęcia wzbudziły wśród uczniów wiele emocji i były dla nich doskonałą lekcją odpowiedzialności.

Emilia Wierzbicka